Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “สุขภาพ”

สุขภาพ : ออกกำลังกายก่อนอาหารเช้าจะเผาผลาญไขมันมากขึ้น

admin 0

สุขภาพ : ออกกำลังกายก่อนอาหารเช้าจะเผาผลาญไขมันมากขึ้น ควรทานก่อนหรือหลังออกกำลังกายตอนเช้า? การอภิปรายได้โหมกระหน่ำมานานหลายปี ค่ายแรกกินพูดว่าอาหารก่อนออกกำลังกายช่วยเพิ่มน้ำตาลในเลือดให้เชื้อเพลิงร่างกายเพื่อเพิ่มความเข้มและความยาวของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้คุณเหนื่อยล้าหรือเวียนศีรษะ