Categories
world news

จากการชุมนุมสาธารณะในการแพร่กระจายไวรัส

เจ้าหน้าที่แทนซาเนียก่อให้เกิดการโต้เถียงหลังจากเขาเปิดเผยว่านักการเมืองฝ่ายค้านมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในครอบครัวของเขา ผู้บัญชาการประจำภูมิภาค Paul Makonda กำลังพูดถึงการชุมนุมที่จุดจอดรถบัสหลักในเมืองดาร์เอสซาลามในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับอันตรายจากการชุมนุมสาธารณะในการแพร่กระจายไวรัสนักการเมืองอิสระฝ่ายค้าน Mbowe เรียกการชุมนุมทางการเมือง