Categories
technology

ความไวของเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วง

การปรับปรุงเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงในปัจจุบันกระจกใหม่เหล่านี้ยังมีประโยชน์สำหรับการเพิ่มความไวในเครื่องตรวจจับรุ่นต่อไปและช่วยให้สามารถตรวจจับแหล่งกำเนิดคลื่นความโน้มถ่วงใหม่ได้กระจกที่ปรับรูปร่างได้ซึ่งใช้ในการสร้างรูปร่างและควบคุมแสงเลเซอร์มีพื้นผิวที่ทำจากกระจกขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเปิดใช้งานเพื่อเปลี่ยนรูปร่างโดยรวมของกระจก